پراکنش تلفات زنبور عسل در دنیا

پراکنش تلفات زنبور عسل در دنیا

نحوه پراکنش تلفات زنبورعسل در دنیا

 در مقالات مربوط به بررسی نرخ تلفات زنبورعسل در کشورهای مختلف در سالهای 19-2018نقشه نقاط پرریسک برای تلفات آورده شده است که به شرح زیر است:

پراکنش تلفات زنبور عسل در دنیا
پراکنش تلفات زنبور عسل در دنیا

    در نقشه بالا نقاط مختلف با رنگهای متفاوتی نمایش داده شده است که نشان دهنده میزان تلفات می باشد. کشورهایی که با رنگ قرمز نمایش داده می شوند مناطق با درصد تلفات بالا بوده و نیاز به بررسی دقیق در حوزه صنعت زنبورداری هستند. کشورایران در این نقشه به رنگ قرمز درآمده است.

    عوامل بسیاری در زندگی زنبور عسل، این حشره مهربان با طبیعت، تاثیرگذارند. از این پس سیر نیازهای زنبورعسل را خواهیم شناخت و برای قدردانی از آنها و برای جلوگیری از نابودی کاملشان، اطلاعات به روز و کاربردی را در دسترس همراهان و ملازمان عزیز قرار خواهیم داد. ایرانی مهربان با زنبورهای عسل و زنبورداران را میخواهیم.
    با ما همراه باشید…

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.