جلوگیری از تلفات زنبور عسل

جلوگیری از تلفات زنبور عسل

جلوگیری از تلفات زنبور عسل

    جلوگیری از تلفات زنبورعسل به مساله ی قابل تاملی تبدیل شده است. در سال های اخیر، بسیاری از زنبورداران در نیمکره شمالی سالانه شاهد مرگ تعداد زیادی از کلنی های زنبور عسل خود هستند.

    این مرگ ها امنیت غذایی جهانی را تهدید می کند، زیرا زنبور عسل و همچنین گونه های مختلف حشرات دیگر، خدمات گرده افشانی مهمی را برای کشاورزی فراهم می کند. به دلیل عوامل بیشماری که در سطح بین المللی بر سلامت زنبورهای عسل تأثیر می گذارند، موثرترین روش برای بهبود وضعیت سلامتی زنبورها ، اتخاذ یک رویکرد هماهنگ و بین المللی است. محققان زیادی در طول سال ها تحقیقات زیادی در مورد تلفات کلنی زنبورعسل انجام داده اند تا فاکتورهایی را که باعث تلفات کلنی می شوند، درک کنند.

    بدین منظور برای بررسی علل تلفات کلنی ها انجمنی بین المللی تحت عنوان coloss در سال 2011 در کشور سوییس تشکیل شد. coloss (جلوگیری از تلفات مستعمره زنبورهای عسل) یک انجمن غیرانتفاعی است که براساس اساسنامه قانون مدنی سوئیس اداره می شود و زیر نظر یک کارگروه متشکل از 15نفر اداره می شود و از نظر سیاسی خنثی و غیرفرقه ای است. در سال های بعد، کشورهای بسیاری به انجمن پیوستند.

 

درباره COLOSS

    COLOSS انجمنی غیرانتفاعی،بدون جهت گیری سیاسی می باشد که در حال حاضر کشورهای بسیاری به این انجمن پیوستند.

    COLOSS از طریق برنامه نظارت بر تلفات کلنی ها اطلاعات مربوط به این مرگ ها را جمع آوری می کند تا اطلاعات و مشاوره مناسب را به ذینفعان، از جمله سیاست گذاران دولت ارائه دهد. در حال حاضر در مورد علت تلفات کلنی ها در چنین سطح نگران کننده ای شکاف های زیادی در دانش وجود دارد.

    ماموریت COLOSS بهبود رفاه زنبورعسل در سطح جهانی است.این گروه با استفاده ازنتایج بسیاری از تحقیقات یک چارچوب تحقیق معتبر را تدوین و با استفاده از منابع دیگر گروه توسعه داده، آمار و عوامل مرتبط با تلفات کلنی زنبورعسل را شناخت. (Van Dooremalen et al 2012)

 

وبسایت انجمن بین المللی زنبورعسل

اهداف COLOSS

   اهداف COLOSS حمایت از زنبورهای عسل و جلوگیری از تلفات گسترده، هماهنگی تحقیقات بین المللی از جمله توسعه روش های استاندارد تحقیق، انتشار دانش و آموزش مربوط به بهبود بهزیستی زنبورهای عسل می باشد.

    این انجمن بررسی ها را به 3 بخش تقسیم کرده است:
1. آفات و عوامل بیماری زا (به عنوان مثال ویروس واروآ)
2. محیط (به عنوان مثال سموم دفع آفات و تغذیه)
3. پرورش و حفاظت (به عنوان مثال تنوع و مقاومت در برابر بیماری)
    آفات و انگل ها می توانند باعث نابودی کلنی ها شوند. بعنوان مثال کنه Varroa مهمترین مورد است. این انگل نه تنها از خون زنبور عسل تغذیه می کند، بلکه باعث ضعف سیستم ایمنی بدن و ناقلین تعدادی از ویروس ها می شود که می-توانند آسیب های بیشتری وارد کنند.اگر چه استراتژی های مختلفی مانند شیمی درمانی یا اصلاح مقاومت برای از بین بردن تأثیر واروا وجود دارد، اما هیچ یک تاکنون پایدار نبوده اند.
    تغییرات محیطی ناشی از کاربری زمین همچنین می تواند بر سلامت زنبور عسل تأثیر بگذارد. تغذیه نقش مهمی در مقاومت در برابر بیماری دارد، با این وجود تنوع منابع غذایی گل برای زنبورهای عسل در مناظر کشاورزی رو به کاهش است. علاوه بر این، تأثیر مواد شیمیایی زراعی و آلودگی بر روی زنبورهای عسل در زنبورهای عسل منفرد نشان داده شده است، اما نحوه تأثیر آنها بر کلنی هنوز درک نشده است.
    علاوه بر این، مدیریت کلنی های زنبور عسل می تواند روند سازگاری طبیعی با محیط را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
    تلاش های گذشته برای تولید مثل بر تولید و کیفیت عسل متمرکز شده است. با این حال، برای پرورش موجودی مقاوم در برابر بیماری ها و حفظ جمعیت های زنبورهای عسل سازگار با شرایط محلی، اجرای طرح های جدید لازم است.

    COLOSS دستورعملی برای بررسی های مربوط به تلفات کلنی زنبور عسل و دستیابی به نتایجی که استانداردهای متدولوژیکی را در برمیگیرد را برای همه ی شرایط ارائه کرده است. هدف اصلی این نظرسنجی ها برآورد میزان تلفات کلنی های زمستانی، شناسایی مناطق خاص با خطر بالاتر یا پایین تر از مرگ و میر زنبورعسل و اطلاعات در مورد عوامل تعیین کننده مانند کنترل انگل Varroa می باشد.

    این موضوع امکان ارائه مشاوره در مورد پیشگیری و کنترل تلفات را فراهم کرده است و کشورهای مختلف با بهره گیری از این نظرسنجی و ایجاد تغییرات متناسب با شرایط کشور، در این بررسی های بین المللی برای جلوگیری از تلفات کلنی ها شرکت کردند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.