احداث مزرعه زنبورستان کوچرو

مزرعه زنبورستان کوچرو

احداث مزرعه زنبورستان کوچرو

احداث مزرعه زنبورستان کوچرو، نیازمند بررسی های دقیقی برای انتخاب صحیح محل استقرار زنبورستان می باشد. در ادامه به اختصار شرایط مطلوب برای محل استقرار کندوها را بررسی می کنیم.

1- شرایط آب و هوایی
    به طور کلی شرایطی که تعادل آب و هوا را برهم میزند شرایط را برای استقرار زنبورستان سخت تر می کند. گرما و سرمای شدید بیش از تحمل زنبورها، بارندگی پیوسته و زیاد، هوای ابری در بیشتر اوقات فصل مورد نظر، بادهای شدید، هوای شرجی و یا غالبا مه آلود،آلودگی غیرقابل تحمل هوا و تغییر شدید دمای هوا می تواند از عوامل نامطلوب کننده منطقه برای استقرار زنبورستان باشد.

2- پوشش گیاهی منطقه
    منطقه باید سرشار از انواع گیاهان که منابع خوبی برای شهد و گرده هستند، باشند. (به مطالب موجود در سایت مراجعه شود.)

3- اهمیت وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان
    باید مزارع اطراف بررسی شود و احتمال ورود سم یا عوامل آلوده کننده به منبع آب در طول استقرار زنبورستان بررسی گردد.

4- بهداشت منطقه
     برای احداث یک مزرعه زنبورستان کوچرو باید در نظر داشت یکی از روش های اقتصادی برای جلوگیری از بیماری زنبورها و تلفات گسترده بررسی بهداشت منطقه می باشد.

5- آلودگی صوتی و بوهای نامطبوع
    زنبورستان باید 2کیلومتر از دامداریها، مرغداری ها و مجتمع های تولیدی که باعث آلودگی هوا می شود فاصله داشته باشد.سر و صدا و بوی نامطبوع می تواند باعث هراس زنبورها و فرارشان شود.

6- فاصله زنبورستان از مناطق مسکونی
    زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود میتواند تا12کیلومتر از محل زنبورستان دور شود.نزدیکی زنبورها به نقاط شهری می تواند باعث تلفات زنبورها در مقابله با آلودگی زندگی شهرنشینی شود.

7- رعایت فاصله زنبورستان ها از هم
    حداقل فاصله لازم برای استقرار زنبورستانها از یکدیگر 6کیلومتر می باشد. مشکلات بسیاری در صورت عدم رعایت این فاصله ایجاد می گردد. جا به جایی بیماری ها و کم شدن منابع گرده و شهد و در مواردی غارت برخی از این مشکلات اند.

8- حصار زنبورستان
    در برخی مناطق برای در امان بودن از حملات حیوانات وحشی حصار زنبورستان انجام گردد.

9- دسترسی زنبورستان به جاده
    دسترسی به زنبورستان برای حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کندوها بسیار اهمیت دارد و این میزان نزدیکی به جاده نباید باعث تلفات زنبورها شود.

10- مناسب ترین مناطق استقرار یک زنبورستان
    بهترین مکان یک باغ یا مزرعه بزرگ می باشد.

11- مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی
    برای جلوگیری از مراجعت دوباره زنبورها به محل اولیه زنبورستان حداقل باید 6کیلومتر بین دو محل فاصله وجود داشته باشد.

در ادامه نحوه مدیریت فضای زنبورستان بررسی خواهد شد.

مزرعه زنبورستان کوچرو
احداث مزرعه زنبورستان کوچرو
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.