بایگانی

دسته: ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل

ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل تصویر کنه واورآ زیر میکروسکوپ

کنه واروآ و تاثیر بر زنبورعسل و 3 روش مطالعه بر روی آن

کنه واروآ موضوع بسیار مهمی می باشد. واروآ دستراکتور جزء انگل های خارجی بزرگ زنبورعسل دسته بندی شده که فاقد مراحل زندگی آزاد بوده و چرخه زندگیش وابسته به میزبان می باشد. کنه مادر بالغ و فرزندانش از همولنف شفیره و زنبور بالغ تغذیه می کنند که این امر منجر به کاهش مواد مغذی و کاهش گردش خون زنبور شده و متعاقب آن کاهش وزن بدن، طول عمر، مرگ و نهایتاً فروپاشی جمعیت کلنی را در پی خواهد داشت. همچنین این انگل ناقل طیف وسیعی از باکتری ها، قارچ ها و بیماری های ویروسی درون کلنی می باشد.

3 سال قبل
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.